Inga Hardardottir

Sokneprest for Islandske kirken i Norge fra 2019.

Berglind Gunnarsdottir

Daglig leder og kontorleder i Ólafíustofa, menighetskontoret.

Palina Osk Hraundal

Palina er kulturkoordinator for menigheten og har ansvar for alle kultur arrangementer i regi av menigheten.

Rebekka Ingibjartsdottir

Rebekka leder menighetens barne- og ungdomsarbeid.