Faktura

Islandske kirken i Norge ønsker at våre leverandører benytter elektronisk faktura i stedet for å sende papir-faktura.

Fakturaer kan sendes som EHF-faktura eller PDF faktura som vedlegg til epost. E-post som sendes med en lenke til et PDF-dokument fungerer dessverre ikke. PDF-dokumentet må ligge som vedlegg, ellers godtar ikke systemet vårt dokumentet.Faktura informasjon:
Islandske kirken i Norge
Pilestredet Park 20
0176 Oslo
Org nr: 979 706 596

Hva er en EHF-faktura?

EHF (Elektronisk Handelsformat) er en norsk tilpasning til et felleseuropeisk fakturaformat. Det benyttes av statlige, kommunale og private virksomheter for mottak av regninger.

En EHF-faktura er en elektronisk faktura som sendes direkte fra avsenders til mottakers økonomisystem. Fordi den mottas og leses automatisk er du trygg på at den kommer raskt frem til riktig mottaker.

For å sende EHF-fakturaer må du bruke et fakturasystem som har støtte for det. Ellers trenger du ingen spesielle avtaler, hverken med banken eller andre.

Hvis deres system tilbyr ikke EHF faktura må dere sørge for at faktura blir sendt oss som PDF faktura på faktura@kirkjan.no.

Her under finner du hvilken informasjon som trengs hvis du skal sende oss en faktura.

Bedrifter:

https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/regnskap/faktura-salgsdokumentasjon/

 • Dato for salget
 • Selgers navn og organisasjonsnummer
 • Bokstavene MVA etter organisasjonsnummeret hvis du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret
 • Kjøpers navn og adresse eller organisasjonsnummer
 • En klar beskrivelse av varen eller tjenesten
 • Tidspunkt og sted for levering av varen eller tjenesten
 • Pris med MVA spesifisert i norske kroner
 • Total pris
 • Betalingsfrist
 • Betalingsform

Privat personer:

 • Dato for salget
 • Selgers navn og adresse
 • Kjøpers navn og adresse eller organisasjonsnummer
 • En klar beskrivelse av varen eller tjenesten
 • Tidspunkt og sted for levering av varen eller tjenesten
 • Pris spesifisert i norske kroner
 • Total pris
 • Betalingsfrist
 • Betalingsform

Hvis du har noen spørsmål så er du velkommen til å ta kontakt på kirkjan@kirkjan.no