Menighetsarbeidet er variert og stadig under utvikling. Målet er å styrke arbeidet over hele landet med kontaktpersoner på hvert sted individuelt. Som et eksempel kan nevnes arbeid med barn og ungdom, som har blitt gjennomført i flere perioder på ulike steder. 

Ungdomsarbeidet er rettet mot aldersgruppen 13-20 år. Arbeidet har vært aktivt siden 2008, og det er et svært variert arbeid som vektlegger et godt samfunn og et program som passer til hver enkelt gruppe. Ungdomstreffene finner sted i Oslo og Sandefjord to ganger i måneden, og annenhver måned i Stavanger og Bergen. 

På Olafsfondet tilbys det regelmessig „Krílakaffi“ (Babysang) og „Gæðastundir“ (Kvalitetstid). På „Krílakaffi“ har foreldre og omsorgspersoner for små barn en hyggelig stund sammen med sang og trivelig prat. „Gæðastundir“ arrangeres vanligvis en gang i måneden, der folk i alle aldre møtes over en lett lunsj og deltar i ulike aktiviteter og/eller samtaler. 

Månedlige gudstjenester som en del av faste arrangementer har funnet sted i Oslo, Kristiansand og Sandefjord. Det kan også nevnes julefeiringer som har vært en fast tradisjon i Bergen, Stavanger og Trondheim, samt sjømannsgudstjenesten i Tromsø. 

Det er også en strategi for menigheten å tilby ulike kurs og opplæring for voksne, inkludert selvutviklingskurs og ekteskapskurs. 

Frivillig arbeid er svært viktig for alt arbeidet i menigheten. Det er en variert oppgave og mange muligheter for interesserte.