Den islandske menigheten i Norge er en del av Den islandske nasjonalkirken. Menigheten deler grunnverdier og mål med den islandske nasjonalkirken, men har en spesiell posisjon som en kirke for islendinger i utlandet. 

Menigheten er åpen for alle, også de som ikke vanligvis besøker kirken på Island. Menigheten legger vekt på variert aktivitet som appellerer til de fleste, og søker å være et samlingssted for islendinger i Norge. 

Menigheten forkynner også den kristne troen blant islendinger i Norge, basert på den evangelisk-lutherske troen, og organiserer regelmessige gudstjenester i Oslo og andre steder i Norge. Det er ønskelig å etablere faste aktiviteter på flere steder i Norge i samarbeid med islendinger som bor der. 

Det tilbys jevnlig fellesskap og opplæring for alle aldersgrupper, selv om hovedfokuset er på barn, ungdommer og eldre. 

Alt arbeid i menigheten skal være tilgjengelig for funksjonshemmede. Det tilbys kjærlighetstjeneste, særlig gjennom sjelsorgssamtaler og besøk til eldre og syke. Menighetens prest er også ansatt hos Olafsfondet, som er en hjelpefond for nødstedte islendinger i Norge. 

Den islandske menigheten i Norge legger vekt på å dyrke det islandske språket og kulturen bredt, støtte formidling av islandsk materiale som musikk og teater, samt bidra til det islandske samfunnslivet i Norge på kulturelt grunnlag. 

Miljøvern og bevisst miljøpolitikk er viktige saker for menigheten. Den søker å ha positiv innvirkning på miljøet og samfunnet gjennom sine avgjørelser og tjenester. 

Menigheten har en personvernpolicy i samsvar med norsk og islandsk lov. 

Det legges vekt på samarbeid og partnerskap med: 

  • Den nasjonale kirken på Island 
  • Bispedømmekontoret  
  • Islandske prester i Norge  
  • Islands ambassade i Norge 
  • De norske, svenske og finske kirkene i Norge  
  • Norges Kristne Råd  
  • Den islandske menigheten i Skandinavia  
  • Kontaktpersoner for menigheten over hele Norge  
  • Det islandske koret i Norge  
  • Islendingeforeninger i Norge 

Den islandske menigheten i Norge er en åpen og liberal kirke, tolerant og progressiv, med røtter i tradisjonen, men modig nok til å tilpasse seg nye tider. 

Dere er alle velkomne til å delta i menighetens arbeid, uansett hvor dere kommer fra eller hvilken vei dere går. Dere er velkomne akkurat som dere er. 

Den islandske menigheten i Norge ønsker å være en stor, tolerant og kjærlig familie som feirer mangfold og samhold.