Islendingasamlingen har som mål å tilby varierte helgehøytider over hele Norge. Derfor strever vi etter å tilby både klassiske gudstjenester med søndagsskole og å starte opp med nyvinninger i ånden til MessyChurch, der folk i alle aldre samles til kreative aktiviteter og et måltid etter den utradisjonelle gleden ved gudstjenesten. 

I Oslo holdes det gudstjeneste en gang i måneden, med høytidsgudstjenester i påsken og pinse, julelektyre og -sanger på en av juledagene, og gudstjenester eller familiegudstjenester resten av måneden. I Kristiansand og Sandefjord holdes det månedlige familiesamlinger fra september til mai. Helgehøytider på andre steder arrangeres i samråd med kontaktpersoner på hvert sted. 

For julen arrangeres det julegudstjenester over hele landet, inkludert Stavanger, Bergen, Trondheim, Drammen, Kristiansand og Sandefjord. Etter julehøytidene arrangeres det juleball i samarbeid med de islandske foreningene på hvert sted. Det har også blitt holdt en historietime kalt „Hallgrímur’s Christmas“, basert på Steinunn Jóhannesdóttir’s bok med samme navn om julen i gamle dager. Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker julegudstjenester eller historietime i nærheten av deres område i adventstiden. Det er også mulig å ta kontakt for å få tilsendt julesnop, da Islendingasamlingen har bidratt med å distribuere godteri til „jólaböll“ for islandske barn i Norge. 

Vennligst følg med på vår Facebook-side eller sjekk arrangementsoversikten for å se kommende arrangementer.