Den islandske menigheten har i flere år arrangert barneaktiviteter over hele landet. Der kan barnefamilier samles og ha det hyggelig sammen. Det synges ofte, historier blir fortalt, og det er lek og moro. 

Vi er alltid på utkikk etter nyvinninger i menighetens arbeid, og i år har programmet fått en ny form. Det har blitt arrangert familiedager og gudstjenester tilpasset barnefamilier, men alle er velkomne til å delta. Noen ganger er det søndagsskole i tillegg til gudstjenesten, men prest Inga ønsker ofte å invitere barna til å delta på en kreativ måte i gudstjenesten. 

I løpet av det siste arbeidsåret har menigheten reist rundt i landet og arrangert familieprogram eller gudstjenester. Vi håper at folk på hvert sted tar tak i dette og fortsetter å tilby barne- og familieprogrammet jevnlig eller flere ganger i året. 

Du kan kontakte prest Inga Harðardóttir eller Rebekka Ingibjartsdóttir, ungdomsrepresentanten, hvis du ønsker å komme i gang med arbeidet eller har spørsmål om barneaktivitetene.