Íslenski söfnuðurinn í Noregi > Ólafíustofa > Listanefnd

Listanefnd

 

Í listanefnd sitja:

  • Halldís Ólafsdóttir, formaður

   Eysteinn Hilmarsson

   Hjörleifur Valsson

   Margrét Backman

   Sr. Ragnheiður Karítas Pétursdóttir

    

    

   Skipulagsskrá fyrir Listanefnd Íslenska safnaðarins í Noregi.

    

   § 1           Hlutverk og starfssvið

   Listanefndin heldur utan um allt listastarf á vegum safnaðarins. Það gerir hún með því að:

   • Skipuleggja listviðburði í tengslum við helgihald
   • Hafa umsjón með tónlistarflutningi í helgihaldi þegar sóknarprestur óskar þess.
   • Hafa umsjón með viðburðum skv. beiðni sóknarnefndar.
   • Skipuleggja sjálfstæða listviðburði.
   • Hafa umsjón með listmunum og listaverkum í eigu safnaðarins og vali á þeim.

    

   Listviðburðir á vegum safnaðarins skulu vera farvegur fyrir íslenska listamenn og aðra til að kynna sig og list sína.

   Nefndin skal í verkefnavali hafa að leiðarljósi kristilegan boðskap, gildi og siðferði.

   § 2           Starfsemi

   Nefndin starfar með fjárframlögum frá sóknarnefnd skv. fjárhagsáætlun.

   Nefndinni er heimilt að sækja um styrki og selja aðgang að listviðburðum til að fjármagna starfsemi sína

   Fundarseta í nefndinni er ólaunuð

   § 3           Skipan nefndar

   Listanefnd saman stendur af fimm meðlimum Íslenska safnaðarins.

   • Þrír skulu kosnir á aðalsafnaðarfundi til fjögurra ára í senn
   • Einn er tilnefndur af sóknarnefnd til eins árs í senn
   • Einnig situr sóknarprestur í nefndinni.

   Óski nefndarmaður að hætta störfum í nefndinni skal nýr meðlimur kosinn í hans stað á næsta aðalsafnaðarfundi til fjögurra ára.

    

   Samþykkt á aðalsafnaðarfundi 4. Maí 2014.