Árið sem leið…

Tíminn frá byrjun maí hefur liðið hratt og breytingar hafa átt sér stað á meðal stjórnar og starfsfólks Íslenska safnaðarins í Noregi. Ný stjórn tók til starfa eftir langan og erfiðan aðalfund þann 6. maí og boðaði til framhaldsaðalfundar 29. maí í Ólafíustofu.

 

Eitt af fyrstu og brýnustu verkefnum nýrrar stjórnar var endurskoðun á fjárhagsáætlun þessa árs þar sem upphaflega var gert ráð fyrir taprekstri upp á 1,5 milljón nkr. Í fyrstu atrennu komumst við að þeirri niðurstöðu að erfitt væri að forðast tap og því mun mikilvægara að endurskoða og lækka alla útgjaldaliði, nálgast núllið og niðurstaðan af þeirri vinnu var rúm 300 þús nkr taprekstur. Það er okkur í stjórn mikill metnaður að reka Íslenska söfnuðinn réttu megin við núllið, vera meðvituð um og stilla starf safnaðarins eftir fjárhagsstöðunni hverju sinni.

 

Breytingar hafa orðið í starfsmannahaldi frá því í byrjun ársins og fyrst ber að telja að sr. Lilja Kristín Þorsteinsdóttir sagði upp stöðu sinni sem fræðslufulltrúi og prestur og réð sig til norsku kirkjunnar. Gerðir voru starfslokasamningar við Ingu Erlingsdóttur, starfskonu á skrifstofu safnaðarins, og sr. Ragnheiði Karítas Pétursdóttur, sóknarprest.

 

Formaður safnaðarins færði sig niður á gólfið og tók við stjórn og störfum Ingu í hálfu starfi og vinnur hörðum höndum þessa dagana við að leita að nýjum sóknarpresti í samvinnu við Biskupsstofu Íslands. Við leitum eftir einstaklingi sem gæddur er m.a. þeim eiginlekum að vera orkumikill, vel skipulagður og fær í mannlegum samskiptum. Hér þarf að vanda til verka og væntum við þess að geta boðið nýjum presti upp á starfsaðstæður sem þykja eftirsóknarverðar.

 

Í fjarveru sóknarprest höfum við leitað til sr. Þóreyjar Guðmundsdóttur um að taka að sér hlutverk staðgengils prests fram að ráðingu nýs prests (sjá aðra frétt). Það er okkur mikill heiður að jafn reyndur prestur og Þórey vilji aðstoða okkur og vera sóknarbörnum innan handar.

 

Nýtt fjármálakerfi

Vegna bágrar fjárhagsstöðu sl. tvö ár þá hefur stjórn safnaðarins gripið til ýmissa ráða við að ná tökum á útgjaldaliðum. Öll stjórnun fjármála hefur verið endurskipulögð og færð til nútímans en frá 1. janúar 2019 tökum við í gagnið nýtt fjármálakerfi sem mun auðvelda til muna allt eftirlit með fjárhagsstöðu safnaðarins.

 

Starfsfólk

Stærsti útgjaldaliðurinn er og verður áfram laun starfsfólks. Á nýju ári verða tveir starfsmenn í fullu starfi og rúmur tugur í hlutastörfum. Sú breyting hefur átt sér stað að allir starfsmenn fá skriflegan starfssamning sem greinir frá starfshlutfalli og starfslýsingu. Við teljum þetta vera mikilvægan lið í að ná upp aukinni skilvirkni og faglegri vinnu í starfssemi safnaðarins. Markmiðið er að skapa aukna meðvitund meðal starfsfólks fyrir fjárhag hverju sinni svo það verði meðvirkara í störfum sínum og hagi þeim í samræmi við fjárhagsstöðu og fjárhagsáætlanir.

 

Ólafíustofa

Rekstur húsnæðis safnaðarins hefur tekið breytingum. Sett hefur verið upp stýrikerfi vegna upphitunar húsnæðis og hitanum stýrt með svokölluðu appi. Við það fæst betri stjórn og yfirsýn sem auðveldar að lækka þann kostnað á ársgrundvelli. Þess má geta að í lok sumars greiddi söfnuðurinn tæpar 40 þús nkr bakreikning vegna húshitunar. Eitt af markmiðum nýrrar stjórnar er að opna Ólafíustofu enn meir en verið hefur og á þessu ári verður opið alla virka daga vikunnar milli kl. 09.00 – 14.30. Við óskum eftir að gæða Ólafíustofu meira lífi en verið hefur og mun stjórn safnaðarins vinna í þessa átt með nýjum presti.

 

Guðsþjónustur

Með ráðningu nýs prest munum við skipuleggja árið með það fyrir augum að ná til sem flestra Íslendinga óháð búsetu. Í venjulegu árferði gerum við ráð fyrir rúmum 30 guðsþjónustum víðs vegar um Noreg þar sem messað verður að jafnaði tvisvar í hverjum mánuð. Í dag búa rúmlega 9 þúsund Íslendingar í Noregi og þar af eru yfir 7 þús þeirra meðlimir í íslensku þjóðkirkjunni og þ.a.l. meðlimir í Íslenska söfnuðinum í Noregi.

 

Stjórn safnaðarins hefur skipt Noregi upp í 6 svæði. Eins og nærri má geta þá er fjölmennasta svæðið Oslo og nágrenni (Akershus og Østfold) sem telur 39% íslendinga. Næst fjölmennasta svæðið er vesturströndin frá Stavanger og norður til Álasunds eða 30%. 15% íslendinga búa í Vestfold, Telemark og Buskerud. Í suður Noregi eða Agder fylkjunum búa um 7% Íslendinga, 4% í Þrándarlögum og 6% norður af Þrándarlögum í Norður Noregi. Það verður töluverð en skemmtileg vinna við að ná til alls þessa hóps enda Noregur stórt landssvæði og tímafrekt yfirferðar. Okkar markmið er að byggja upp miðstöðvar á hverju svæði fyrir sig og byggja upp starfssemi sem verður sem líkust þeirri sem á sér stað í höfuðstöðvum safnaðarins í Ósló. Við lítum á alla Íslendinga sem okkar viðfangsefni og leggjum áherslu á að allir íslendingar haldi hópinn, gæti að upprunanum og sameiginlegri menningu okkar og taki virkan þátt í starfinu.

 

Fermingarbörn

Alls hafa 24 börn tekið virkan þátt í fermingarfræðslu vegna ferminga árins 2019. Fermingarfræðslan hefur farið fram í Ólafíustofu og þá í tenglsum við guðsþjónustur Íslenska safnaðarins í Ósló. Þau fermingarbörn sem búsett eru fjarri Ósló hafa fengið tækifæri til að vera virkir þátttakendur með aðstoð fjarfundarbúnaðar. Eins og gengur og gerist þá fylgir hverju fermingarbarni foreldrar og systkini og hefur formaður safnaðarins tekið að sér að hafa ofan af þessum fylgifiskum hverju sinni þegar fermingarbörnin hafa hist. Áætlað er að fermingarbörnin hittist 10 sinnum fram að fermingu en söfnuðurinn býður upp á fermingarguðsþjónustu í Ósló 10. júní 2019 og á Íslandi í Seltjarnarneskirkju þann 7. júlí.

 

Sivilombudsmannen

Eins og kom fram á síðasta aðalfundi þá rak Íslenski söfnuðurinn málarekstur gagnvart norska ríkinu með það fyrir augum að fá nýjum reglum um trúfélög (önnur en norsku kirkjuna) frá byrjun ársins 2016 hnekkt fyrir dómi. Þessi aðgerð var unninn í samvinnu við sænsku og finnsku kirkjurnar í Noregi. Málarekstrinum var skotið til Sivilombudsmannen og í stuttu máli þá dæmdi hann okkur í vil og hafa norsk yfirvöld fengið frest fram í miðjan janúar 2019 til að svara þeirri niðurstöðu. Við gerum okkur vonir um að endurheimta tölvuverða upphæð sem samsvarar þeim sóknargjöldum sem voru greidd út fyrir þessar reglubreytingar. Ef réttur skilningur er lagður í þessa niðurstöðu þá munum við endurheimta alla þá meðlimi sem voru skráðir í byrjun árs 2016 en jafnframt viðurkennir Sivilombudsmannen þá reglu að söfnuðurinn þarf að spyrja nýaðflutta íslendinga til Noregs, og eru meðlimir í íslensku þjóðkirkjunni, hvort þeir séu meðlimir í öðru trúfélagi.

 

Verkefni á döfinni

Með nýjum presti þá væntum við að færist meira líf í starfsemi Íslenska safnaðarins. Framundan er að hefja starf fyrir börn á aldrinum 10-12 ára (TTT) og að bjóða einnig upp á fullorðinsfræðslu. Við hvetjum þig lesandi góður að vera vakandi og fylgjast með hér á heimasíðu safnaðarins og Facebook.

 

Opinn fundur í Ólafíustofu 22. janúar kl. 19.00

Stjórn safnaðarins boðar til opins fundar í Ólafíustofu þar sem fólki gefst tækifæri á að fá betri innsýn í starfið og spyrja stjórn spjörunum úr og koma með tillögur sem gætu orðið til umræðu m.a. á næsta aðalfundi safnaðarins.